Futomomo

Futomomo shibari — «толстая нога»: обвязка согнутой ноги.

Futomomo tsuri (zuri) — подвес за обвязку согнутой ноги.

Furomomo shibari